Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2011 6007
Reposted fromepidemic epidemic
0086 98d0
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viadumbscream dumbscream
Sponsored post
Ona nie jest dziewczyną, która lubi mówić światu o tym jak się czuje.
— Garbage
3652 b152
Reposted fromrisky risky viamoscow moscow
2391 47d9
Reposted fromrisky risky viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Ja składam się z części niespójnych, przeczących sobie nawzajem 
Jedna mówi chce stąd wyjść druga mówi ja zostaje 
— Fisz, "Polepiony"
Reposted fromweightless weightless viafuchs fuchs
3442 facb
5407 89ef

Visually breathtaking Disney movies:
10/?? - Hercules

(via phantasmalreality)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaoliwka oliwka
Nie znoszę, gdy chłopak mówi, że jestem jego. To tak, jakby posiadał mnie jak rzecz, jakbym nie była równa jemu. Człowiek może należeć jedynie do samego siebie.
1754 c984
Reposted fromcolagatji colagatji viabe-beautiful be-beautiful
0631 9c9f
emocjami przegrywasz.
— zawsze
Dwa kilo mniej.
Radość.
Trzy kilo mniej.
EUFORIA.
— "Straszne historie o otyłości i pożądaniu"
Reposted frompanickiller panickiller viadonoteat donoteat
Reposted frommyname myname viavampire-diaries vampire-diaries
2596 c8b1
Reposted frompomimo pomimo viaDOBRADUPA DOBRADUPA
 
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries

saying ‘since you support gay marriage you must be gay’ is like saying ‘since you support obama you must be obama’

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaqueergeeks queergeeks
5061 bd31
Rainbow also represents different skin colours; it shows that we are all equal.
Reposted from9agucha 9agucha viaqueergeeks queergeeks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...