Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2140 5a80
Reposted fromkarant karant viamoscow moscow
1315 147a
Reposted fromIriss Iriss viafuchs fuchs
2596 277a
Reposted fromget-fit get-fit viakeepfit keepfit

POLSKA WIOSNA

-CHOWAJ BROWAR!
-SPOKOJNIE, TO TYLKO TAKSÓWKA.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoliwka oliwka
Och! Co za szczęście! Co za rozkosz! Nie wiedzieć, kim się jest – być wszystkim!!!
— Witkacy
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viafuchs fuchs
8554 0201
Reposted fromocks ocks viailovemovies ilovemovies
4500 5322
Abby <3
Reposted fromcukierky cukierky viailovemovies ilovemovies
2943 6f2b

thefuzzydave:

* sand
* alcohol or lighter fluid
* sugar
* baking soda

1. Mix 4 parts powdered sugar with 1 part baking soda.
2. Make a mound with the sand. Push a depression into the middle of the sand.
3. Pour the alcohol or other fuel into the sand to wet it.
4. Pour the sugar and baking soda mixture into the depression.
5. Ignite the mound, using a lighter or match.

Reposted frombwana bwana viaKapelusznica Kapelusznica
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viahalfpastlove halfpastlove
1501 13d8
Reposted fromtosiaa tosiaa viaDOBRADUPA DOBRADUPA
ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.

i ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
 
— — ale mnie dziś boli świat.
Reposted frommimundo mimundo viaoliwka oliwka
5806 52c7
haha, I love you, Tom!
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Potrzebowałam człowieka, który trzyma się przy ziemi, który jest cyniczny, ma poczucie humoru, który jest stanowczy i zna swoje miejsce, a nie jest załkanym, zasmarkanym mitomanem.
— "Instytut" Jakuba Żulczyka
Reposted fromdianazet dianazet viaoliwka oliwka
7756 845e
Reposted fromwizzzzzz wizzzzzz viaohshit ohshit
4622 de3d
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaohshit ohshit
6890 8d68
not a psychopath
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasherlock sherlock
Reposted frommegusto megusto viafakeplastic fakeplastic
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
 
— — Dr House
Reposted frompijanygowniarz pijanygowniarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl